24.6. Aamulla tankattu ja tyhjennetty septitankit. Olemme menossa Kiilin vanhaan satamaan. Suuri osa reitistä oli suojattua, tuulta 5–9 m/s, avoimilla osuuksilla huomattiin vanhat mainingit. Kiilin suurella satamalahdella olemme ainoa vierasvene, tukevassa laiturissa kiinni. Muuten kävi melko paljon väkeä (autoilla) satamassa ja varsin läheisessä kotiseutumuseossa, jossa oli järjestetty kahden tunnin juhannusohjelma. Sinne oli mm. tuotu pari bussillista ukrainalaisia pakolaisia.