Frühjahr 2015

  • vinssien öljytaso tarkistettu
  • perän ulkotila järjestetty pakokaasuletkujen asennuksen jälkeen
  • dingi nostettu kannelle
  • keulahytin tyyrpuurin seinä puhdistettu ja maalattu
  • Maretronin DCM-näyttö näyttää paapurin akulle miinusarvoja. Tarkistettu ilman latausta ja ainakin jännitearvot ovat kunnossa. Luultavasti joku johto on irti tai kosketin vaurioitunut, kun asentajat ovat ryömineet ahtaassa tilassa
  • pakokaasumittauksen laitteen asennusta varten kerätty osat yhteen ja valmisteltu asennuspaikka
  • paapurin jäähdytysveden pumppu on kulunut. Otettu varapumppu esille, johon asennettiin uudet tiivisteet ja uusi veden tuloletku